vue中的柯里化闭包

makeMap

创建 对象 map,返回函数,用于后面查找 某个东西是否存在 map 中

function makeMap( str, expectsLowerCase ) {
var map = Object.create(null);
var list = str.split(',');
for (var i = 0; i < list.length; i++) {
map[list[i]] = true;
}
return expectsLowerCase ?
function(val) { return map[val.toLowerCase()]; } :
function(val) { return map[val]; }
}

应用

// 应用
var isUnaryTag = makeMap(
'area,base,br,col,embed,frame,hr,img,input,isindex,keygen,' +
'link,meta,param,source,track,wbr');
// 查找 area 标签是否存在 上面保存过的 字符串中
isUnaryTag('area')